енория-
и областно търсене

 

Катехизис

Катехизисът на Нопоапостолската църква е публикуван през 2012 г. и представя основата на новоапостолската вяра. Съдържанието систематично представя новоапостолското учение за вярата.

 

 

Книгата изразява общи основни убеждения на всички християни и също така показва особеностите на новоапостолската вяра.

Катехизисът не отговаря на всички подробни въпроси, но отваря много възможности за диалог и за разглеждане на различни въпроси за вярата и съвременни проблеми. Катехизисът на Нопоапостолската църква не се предлага на български език.

 

Катехизис

Катехизисът на Нопоапостолската църква се предлага на хартиено копие в книжарниците, но може да бъде изтеглен и безплатно в електронен формат за iOS или Android.

Приложенията са налични на EN, FR, ES, PT, DE:

приложение за iOS (налично в App Store)

приложение за Android (налично в Google Play)

Катехизъм във въпроси и отговори
 

Катехизъм във въпроси и отговори

През 2015 г. в допълнение към Катехизиса беше публикуван „Катехизъм във въпроси и отговори“, който също се предлага както в книжарниците,така и в електронен вид.

Книгата представя дългите текстове от Катехизиса в концентрирана форма и благодарение на разделението по 750 въпроса и отговора, както и чрез кратките определения с малко технически термини, е лесна за четене.

Приложенията са налични на EN, FR, ES, DE:

приложение за iOS (налично в App Store)

приложение за Android (налично в Google Play)