енория-
и областно търсене

 

Църквата по света

Новоапостолската църква се разпростира по целия свят. За да осигурят по-добра представа за тази глобална общност, някои регионални църкви предлагат и различни интернет сайтове с информация на местно ниво.