енория-
и областно търсене

 

Импресум

 

Притежател на уебстраницата

Новоапостолска църква Швейцария
Neuapostolische Kirche Schweiz
Ueberlandstasse 243
8051 Zürich
Schweiz

тел.: +41 43 268 38 38
електронна поща: redaktion@nak.ch


Издал и отговорен за съдържанието

Юрг Збинден


Редакция

Андреас Гросглаусер
 

Длъжностно лице по защита на данните

електронна поща: privacy@scna.ro

Съдържанията на тази уебстраница съдържат цитати и части от документите на Новоапостолска Църква Интернационал както и от Катехизиса на Новоапостолската Църква.

Всички, публикувани на тази уебстраница информации, са за лична употреба. Издателят не дава гаранция за достоверността съответно изчерпателността на сведенията. Те подлежат на промяна и не са задължителни. Не е разрешено използване с комерциална цел, разпространяване или по-нататъчно издаване, освен в рамките на правото за цитат или след писмено разрешение.

Не е разрешено използването на оповестените данни в рамките на адресната лента на уебстраницата или подобни сведения за контакт като пощенски адрес, телефонни и факсномера както и електронни пощенскиадреси чрез трети лица за препращане на изрично изисквани информации.