енория-
и областно търсене

 

«Така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества,и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.»


Филипяните 2,10.11

 

портрет

Новоапостолска църква е дейна в България от повече от 40 години. По онова време политическата ситуация затрудняваше грижата за вярващите. От 1991 г. Конституцията на Р. България гарантира свобода на вероизповеданията. За грижата за около 600-те членове, понастоящем разпределени в 12 енории, днес отговаря апостол Томас Дойбел.

България граничи с Черно море и наброява малко над 7,3 милиона жители. Културно и исторически страната е била под ориенталско влияние, докато сега Западна Европа оказва своето силно въздействие, страната предлага голямо културно разнообразие и традиции. Те се откриват например в изкуството или във фолклора.

 

Новогодишен адрес 2021 г. Главен апостол Жан-Люк Шнайдер

 
 

форма за контакти

Моля, решете следната математическа задача: 5 + 4

*задължителни полета