енория-
и областно търсене

 

Новини / 26.02.2022

Молещи и помагащи ръце

Събитията от последните няколко дни в и около Украйна ни засегнаха дълбоко. Това, което се случва, е невъобразимо, причинява много страдания, предизвиква нужди, трудности и води до хуманитарна криза, пише районният апостол Юрг Збинден в писмото си до братята и сестрите във вярата в неговия работен район.  

 Повече
 

«Защото Езекия се беше помолил за тях, като каза: Благий Господ да бъде милостив към всеки, който утвърждава сърцето си да търси Бога, Господа Бога на бащите си, ако и да не е очистен според очистването, изискано за светилището. И Господ послуша Езекия та опрости народа. »


2. Книга на летописите 30,18б-20

 

портрет

Новоапостолска църква е дейна в България от повече от 40 години. По онова време политическата ситуация затрудняваше грижата за вярващите. От 1991 г. Конституцията на Р. България гарантира свобода на вероизповеданията. За грижата за около 600-те членове, понастоящем разпределени в 12 енории, днес отговаря апостол Томас Дойбел.

България граничи с Черно море и наброява малко над 7,3 милиона жители. Културно и исторически страната е била под ориенталско влияние, докато сега Западна Европа оказва своето силно въздействие, страната предлага голямо културно разнообразие и традиции. Те се откриват например в изкуството или във фолклора.

 

Bitte aktivieren Sie Javascript und nutzen Sie einen Browser der HTML5-Video unterstützt.

Новогодишен адрес 2024

 
 

форма за контакти

Моля, решете следната математическа задача: 2 + 6

*задължителни полета