енория-
и областно търсене

 

Молещи и помагащи ръце

Събитията от последните няколко дни в и около Украйна ни засегнаха дълбоко. Това, което се случва, е невъобразимо, причинява много страдания, предизвиква нужди, трудности и води до хуманитарна криза, пише районният апостол Юрг Збинден в писмото си до братята и сестрите във вярата в неговия работен район.

 

 

Засегнати са и нашите братя и сестри във вярата от Украйна, както и в няколко съседни държави. В пограничните региони на Румъния и Молдова, както и в други области, нашите братя и сестри са приели избягали братя и сестри от Украйна и вече предоставят първоначална спешна помощ.

В писмото си районният апостол Збинден пише: „Моля ви, молете се за нашите братя и сестри във вяра, за всички засегнати, но и за отговорните, за да могат мъдростта и разумът да върнат мира, спокойствието и човечността в региона. Важно е да се молим за засегнатите хора. Но можем да направим и повече“

Обърнете думите в действие
Очертава се хуманитарна криза с все още непредвидими размери. Много хора бягат. Населението и организациите с нестопанска цел в околните страни приемат бежанци и се грижат за тях. 

С дарението си, помагате директно и подкрепяте хуманитарната помощ.

Novoapostolska Zarkva
Boul. Vasil Levski 1, Vh.B, App.22, 1000 Sofia
Raiffeisenbank Bulgarien
Boul. Nikola Vapzarov 55, Expo 2000, 1407 Sofia
IBAN: BG18RZBB91551060142818
BIC/SWIFT Code: RZBBBGSF
Забележка: Украйна

26.02.2022