енория-
и областно търсене

 

Новоапостолска църква от А до Я

Аборт | Прекъсване на бременност

Новоапостолската църква е застъпник за живота. Дори и оплодената яйцеклетка е индивидуален живот, който има право на закрила. Новоапостолската църква отхвърля абортите, защото те са в разрез с петата заповед. Свързаната с това нарушение вина спрямо Бога, може да бъде много различна в зависимост от обстоятелствата. Дори и да има човешки разбираеми причини за прекъсване на бременността, гледната точка на църквата също трябва да е от специално значение, поради обхвата на решението.

Майки или двойки, конфронтирани с медицинските, лични и теоложки аспекти по темата, могат да разчитат на това, че църквата уважава решението им за или против аборт и ги подкрепя безпристрастно.