енория-
и областно търсене

 

Новоапостолска църква от А до Я

Заповеди

Бог даде заповеди на хората. В тях Той оповестява волята Си за благото им. В заповедите се показва в какви отношения човек трябва да е спрямо Бог. Освен това заповедите са и основа за добро общуване между хората.

На въпроса за „най-голямата заповед в закона” Исус отговори с два цитата от Мойсеевия закон: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е най-голямата и първа заповед. А втората, подобна на нея, е тази: Да възлюбиш ближния си, както себе си. На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците” (Матей 22, 36-40). Заповедта да обичаш Бог и ближния си се нарича също така „двойната заповед на любовта”.

 

Задължение за поверителност

Всеки сановник трябва да спазва задължение за поверителност. То включва цялата информация и процеси, поверени му по време на църковната дейност или грижата за душите. Сановническата тайна не е ограничена във времето и се спазва дори след прекъсване на сана.

 

Запечатване | Свето Запечатване

Светото Запечатване е тайнство, чрез което вярващият получава Святия Дух чрез полагане на ръцете на апостол и молитва. Той става Божие чедо и бива призван за първородство. Светото Водно Кръщене и Светото Запечатване са две различни тайнства. Те са в тясна връзка: Чрез приемането на двете тайнства става раждането отново от вода и Дух. При това Светото Водно Кръщене предхожда Светото Запечатване.