енория-
и областно търсене

 

Новоапостолска църква от А до Я

Църква

Христовата Църква - както във видимата си, така и в невидимата си страна - има тези четири характерни белега: единственост, святост, всеобщност и апостолство. Тези характерни белези се наричат „notae ecclesiae“ (lat.). Те биват осъществени по различен начин и с различен обхват в различните християнски църковни общности.

Тези характерни белези се проявяват най-ясно там, където действат апостолите: те даряват на живите и мъртвите трите тайнства и проповядват Божието слово, обръщайки най-голямо внимание на скорошното пришествие на Христос. Тук е издигнато спасителното дело на Господ. Има се предвид тази част на църквата, в която апостолите действат и даряват спасителните дарове, служещи за подготовката на първенците, на Христовата годеница.

Към църквата на Исус Христос спадат хората, които вярват в Исус Христос и изповядват Божия Син като техен Господ. Те са кръстени в името на триединния Бог, Отец, Син и Свят Дух.