енория-
и областно търсене

 

Новоапостолска църква от А до Я

Емблема

Църковната емблема е отличителен белег на Новоапостолската църква, съответно и част от идентичността й. Символиката зад кръста, слънцето и водата е препратка към християнската църква, без други по-нататъшни значения.

Като регистрирана запазена марка, църковната емблема е правно защитена навсякъде по света и това дава на църковните публикации, както и формуляри и писма, официален характер. Във връзките с обществеността, емблемата, заедно с квадрата и църковния цвят, има функцията на лого, символ, свързан с църквата и гарантиращ разпознаваемост.

 

Евтаназия

Който активно спомага за евтаназия - тоест предприема действия, които водят до смъртта на умиращия - нарушава петата заповед. Пасивна евтаназия - неизпълнение на мерки, които удължават живота - при строго определени условия не се разглежда като прекрачване на петата заповед. Решението за отказ от удължаващи живота мерки трябва да се вземе най-напред от самия пациент. При липса на такова изявление това решение се взема в договорка между лекарите и близките единствено при отговорно уважение интересите на умиращия.