енория-
и областно търсене

 

Новоапостолска църква от А до Я

Молитва

Молитвата е възможност, която Бог е дал на хората, за да може човек да влезе във връзка с Него. В молитвата вярващият усеща: Бог присъства, Бог чува, Бог отговаря. Така вярващият човек се прекланя в смирение пред Божието величие и любов. Святият Дух дава импулси за правилната молитва.

 

Мозъчна смърт

Човешкият живот започва с оплождането и завършва с мозъчната смърт. Той трябва да бъде защитаван и не трябва да бъде предварително прекратяван. Моментът, в който душата влиза и този, в който напуска тялото, не може да бъде ясно определен. За защита и опазване на човешкия живот, църквата приема, че душата се вселява по време на оплождането и напуска тялото при мозъчна смърт.

 

Мерки за удължаване на живота

Всеки човек има правото да умре с достойно. Евтаназията и палиативната медицина засягат онези, които са терминално болни и за които няма перспектива за лечение или намаляне на страданието им. От християнска гледна точка може да има само помощ при умирането и никога съдействие за смърт. Умъртвяването по молба и подпомогнатото самоубийство не се приемат.

Смърт в следствие на липсващи мерки за удължаване на живота и облекчаване на болката или намаляне на страданието чрез контролиране на симптомите, водещо до нисък риск от съкращаване на живота, не противоречат на принципите на християнската вяра. Въз основа християнския образ за човека, палиативната медицинска помощ е от голямо значение. Подкрепата от близки хора и грижата за душите в смисъла на Евангелието могат да намалят страховете и да дадат душевна сила.

Споделената воля на пациента може да помогне грижата за умиращия да е в съответствие с неговите желания.