енория-
и областно търсене

 

Новоапостолска църква от А до Я

Даряване на тайнства за починалите

На богослужението в неделя и на църковни празници, след отпразнуването на Светото Причастие с енорията, главният апостол, районните апостоли или натоварени от тях апостоли даряват това тайнство също така и на починалите. При това двама сановници, като представители за починалите, приемат тялото и кръвта на Христос.

Три пъти в годината - съответно първите недели на март, юли и ноември - се празнуват богослужения, на които главният апостол, районните апостоли или натоварени от тях апостоли даряват всичките три тайнства на починалите. Тези действия също така се извършват върху двама сановници, заместващи починалите.

Това, че даряването на тайнствата за починали се извършва върху живи хора, които ги представят, произтича от 1. Коринтяни 15, 29: „Иначе какво ще правят тези, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите изобщо не се възкресяват, защо се кръщават заради тях?”

 

Действия за благословия

В богослужението се извършват следните действия, носещи благословия: Конфирмация, приемане в Новоапостолската църква, даряване на благословия при годеж, благословия при венчавка и благословия за сватбен юбилей. Полагане в сан и други действия, касаещи духовния сан се извършват също в богослужението.