енория-
и областно търсене

 

Новоапостолска църква от А до Я

Лечебни методи

Когато избират медицинско или психотерапевтично лечение, братята и сестрите трябва сами да вземат информирано решене. Новоапостолската църква не одобрява методи за лечение, претендиращи да имат сили и възможности, които са достояние само на Бог и по този начин отслабващи вярата в Бог и Исус Христос.

Психологическо влияние може до голяма степен да бъде избегнато, ако човек не се включва в ученията и ритуалите, свързани с лечебния метод. Алтернативните терапевти и особено традиционните лечители трябва да лекуват, а не да искат да влияят на душата.